กรมพัฒน์ฯ จับมือสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน ปิ๊ง!! ไอเดีย เปลี่ยนร้านค้าชุมชน เป็นร้านสะดวกซื้อ...ลุยปรับโฉมร้านค้าชุมชน

กรมพัฒน์ฯ จับมือสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน ปิ๊ง!!
ไอเดีย เปลี่ยนร้านค้าชุมชน เป็นร้านสะดวกซื้อ...ลุยปรับโฉมร้านค้าชุมชน
ให้สวยงาม ทันสมัย ใครๆ ก็อยากเข้าร้าน
 
                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่ร้านค้าชุมชนทั่วประเทศ กระตุ้นความคิดต้องพัฒนาเท่านั้นถึงจะอยู่รอด เปลี่ยนภาพลักษณ์ร้านค้าให้ดูดี ใช้การบริหารจัดการแบบใหม่จูงใจลูกค้าให้เข้าร้าน มั่นใจถ้าร้านค้าชุมชนอยู่ได้เศรษฐกิจฐานรากไทยเติบโตแน่นอน
                 นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าสร้างศักยภาพให้ร้านค้าชุมชนไทยเข้มแข็ง เพื่อสร้างฐานรากของเศรษฐกิจให้เติบโตตั้งแต่ระดับชุมชนสะท้อนไปถึงภาพรวมระดับประเทศ โดยกรมฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) พัฒนาร้านค้าชุมชนภายใต้กองทุนหมู่บ้าน โดยนำแนวคิดการบริหารจัดการร้านค้าสมัยใหม่มาใช้ในการปรับร้านค้าชุมชนให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับร้านสะดวกซื้อชั้นนำ
                อธิบดี กล่าวต่อว่า "กรมฯ ได้ดำเนิน