กรมพัฒน์ฯ เตรียมจัดงานใหญ่ฉลองครบรอบ 95 ปี เปิดพื้นที่ให้ธุรกิจรากหญ้าแสดงศักยภาพ และจำหน่ายสินค้า

กรมพัฒน์ฯ เตรียมจัดงานใหญ่ฉลองครบรอบ 95 ปี
เปิดพื้นที่ให้ธุรกิจรากหญ้าแสดงศักยภาพ และจำหน่ายสินค้า
ในงาน "สร้างเศรษฐกิจชุมชน รวมพลคนฐานราก