พาณิชย์ จับมือกองทุนหมู่บ้านฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พาณิชย์ จับมือกองทุนหมู่บ้านฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ เร่งยกระดับร้านค้าชุมชน สู่ร้านค้าประชารัฐไฮบริด
พร้อมจัดงาน "สร้างเศรษฐกิจชุมชน รวมพลคนฐานราก