พาณิชย์...วางหมากให้ธุรกิจโลจิสติกส์ไทยเร่งปรับตัวสู่มาตรฐาน ISO 9001

พาณิชย์...วางหมากให้ธุรกิจโลจิสติกส์ไทยเร่งปรับตัวสู่มาตรฐาน ISO 9001
เชื่อ! ถ้าระบบโลจิสติกส์ดี ไม่ว่าธุรกิจไหนๆ ก็จะต้องดีตาม
 
                กระทรวงพาณิชย์ จัดงานเชื่อมต่อการค้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก : Global to Local Link พัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เตรียมพร้อมสู่ระบบมาตรฐาน ISO 9001 สร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ ก่อนเติบโตไปช่วยธุรกิจอื่นๆ ให้โตตามเพราะโลจิสติกส์คือหัวใจของทุกธุรกิจ พร้อมแนะ