พาณิชย์' ดันร้านค้าในเว็บไซต์ "ของดีทั่วไทย" โกอินเตอร์อวดศักยภาพต่างประเทศ

พาณิชย์' ดันร้านค้าในเว็บไซต์ "ของดีทั่วไทย" โกอินเตอร์อวดศักยภาพต่างประเทศ
เข้าร่วมงาน THAIFEX 2018 งานแสดงสินค้าอาหารที่ยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย
พร้อมเข้าขายสินค้าในเว็บไซต์ Thaitrade.com ให้ต่างชาติตื่นตะลึงในความอลังการของสินค้าไทย
 
                 กระทรวงพาณิชย์ ตีเหล็กตอนร้อน ดันร้านค้าในเว็บไซต์ "ของดีทั่วไทย" โกอินเตอร์อวดศักยภาพให้ชาวต่างชาติได้เห็น เข้าร่วมงาน THAIFEX - World of Food ASIA 2018 พร้อมผลักเข้าขายสินค้าในเว็บไซต์ Thaitrade.com ให้ต่างชาติได้ตื่นตะลึงในความอลังการของสินค้าไทย ย้ำ!!! ปีนี้...ปีทองของผลไม้และอาหารไทย รวมทั้ง ปีทองของเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง
                 นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "หลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดตัวเว็บไซต์ "ของดีทั่วไทย" ซึ่งเป็นเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ฐานรากของประเทศ ไปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพและเป็นของดีของเด่นในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศที่ต้องการเข้าร่วมในเว็บไซต์ของดีทั่วไทย ซึ่งกรมฯ กำลังเร่งดำเนินการคัดเลือกสินค้าประจำถิ่นที่ "ดี เด่น ดัง" เข้าร่วมเว็บไซต์ฯ โดยได้รับความร่วมมือจากพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด รวมทั้ง หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสินค้าที่จะเข้าร่วมเว็บไซต์ฯ ได้ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐาน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น สินค้าแสดงออกถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน"
                "ขณะที่สินค้าที่ได้เข้าร่วมในเว็บไซต์ของดีทั่วไทยแล้ว กรมฯ ได้เร่งผลักดันให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และเข้าขายในเว็บไซต์ Thaitrade.com เพื่อขยายช่องทางการตลาดแบบคู่ขนานทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุด สินค้าในเว็บไซต์ของดีทั่วไทยได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารที่ยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย งาน THAIFEX - World of Food ASIA 2018 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อแสดงศักยภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐานให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าร่วมงานฯ ได้เลือกชมและซื้อสินค้า นับเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศผ่านการออกงานแสดงสินค้าฯ หรือช่องทางออฟไลน์ ขณะเดียวกัน คำสั่งซื้อในล็อตถัดไป หรือลูกค้ารายใหม่ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านเว็บไซต์ของร้านค้าโดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์ Thaitrade.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์สากล ประเภท B2B และ B2C ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ ทำให้สินค้ามีโอกาสที่จะขยายตลาดได้กว้างขวาง และตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น"
                อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า "เบื้องต้น กรมฯ ได้ผลักดันสินค้าในเว็บไซต์ของดีทั่วไทยเข้าร่วมงาน THAIFEX 2018 และเข้าขายในเว็บไซต์ Thaitrade.com เช่น บริษัทมาตาโปรดักส์ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ค้าส่งผลไม้ที่มีชื่อเสียงของภาคเหนือ โดยทั้ง 2 รายจะเข้าร่วมลงนาม MOU กับกลุ่มอาลีบาบาในการนำลำไยเข้าจำหน่ายใน TMall.com เพื่อขยายตลาดผลไม้ไทยสู่ต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ การลงนาม MOU เพื่อเปิดตลาด ลำไยสู่ต่างประเทศ ไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผลไม้ไทยเท่านั้น ยังเป็นการยกระดับเสถียรภาพทางราคาของลำไยให้สูงขึ้น ป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม (เป็นช่วงที่ลำไยมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดสูง) รวมถึง การพัฒนาลำไยในรูปของผลิตภัณฑ์อื่นๆ อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่ลำไยไทยในอนาคต ซึ่งปี 2561 นี้ นับเป็นปีทองของผลไม้ไทยและอาหารไทย รวมทั้ง ปีทองของเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง"
               "ปัจจุบัน เว็บไซต์ "ของดีทั่วไทย" มีสินค้า "ดี เด่น ดัง" ระดับพรีเมี่ยมจากทั่วประเทศที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จำนวนกว่า 100 ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าในเว็บไซต์ฯ ด้วยความสบายใจ มีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า และพร้อมที่จะบอกต่อถึงความมีมาตรฐาน ความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสินค้าคุณภาพที่ผลิตโดยคนไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยอุดหนุนสินค้าไทยแล้ว ทางอ้อมยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนอีกด้วย" อธิบดีกล่าวทิ้งท้าย
               ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเว็บไซต์ "ของดีทั่วไทย" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5961 สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th
 
*****************************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                       ฉบับที่ 105 / วันที่ 29 พฤษภาคม 2561