กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติวผู้มีรายได้น้อยเริ่มต้น 'ธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยว'

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติวผู้มีรายได้น้อยเริ่มต้น 'ธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยว'
เข้มทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริง จบไปเปิดร้านได้เลย
 
               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งเครื่องเดินหน้าตาม Road Map โครงการช่วยผู้มีรายได้น้อยให้หลุดพ้นจากความยากจนในเฟส 2 ลุยสร้างอาชีพด้วยธุรกิจก๋วยเตี๋ยว ภายใต้หลักสูตรร้านอาหารมืออาชีพ จัดขยายไปส่วนภูมิภาคนำร่องตากและพัทลุง งานนี้รับรองเป็นเจ้าของร้านได้ชัวร์เพราะมีธุรกิจแฟรนไชส์เจ้าของต้นตำรับ 'ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟตีลังกา" มาเป็นเทรนเนอร์ให้ถึงที่
               นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2 โดยเชิญชวนผู้มีรายได้น้อยที่เคยขึ้นทะเบียนไว้มาเข้ารับการฝึกอาชีพและความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีงานทำ และหลุดพ้นจากความยากจน รวมถึงมีโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจที่มั่นคง กรมฯ จึงได้เดินหน้าจัดกิจกรรมสร้างอาชีพ หลักสูตร "ร้านอาหารมืออาชีพ" ในส่วนภูมิภาค (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดตาก และวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดพัทลุง ระยะเวลาอบรม 6 ชั่วโมง
                อธิบดี กล่าวต่อว่า "การอบรมในหลักสูตรร้านอาหารมืออาชีพในครั้งนี้ กรมฯ ได้เชิญอาจารย์กัลยาณี จิราจินต์ จากสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย และเป็นเจ้าของธุรกิจ "ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟตีลังกา" แฟรนไชส์ร้านอาหารชื่อดังที่มีสาขามากกว่า 80 สาขา โดยจะลงมือสอนผู้มีรายได้น้อยให้พร้อมเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารทั้งด้านทฤษฎีความรู้เบื้องต้นการบริหารธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และการฝึกปฏิบัติการทำก๋วยเตี๋ยว เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมอุปกรณ์และคัดสรรวัตถุดิบ ความแม่นยำในการปรุงก๋วยเตี๋ยวให้ได้มาตรฐาน และเผยเคล็ดลับการทำน้ำซุปให้อร่อยซึ่งเป็นหัวใจของการทำก๋วยเตี๋ยว รวมไปถึงการบอกสูตรและสอนวิธีการทำอาหารทานเล่นอย่างกล้วยแขกทอดกรอบซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับร้านก๋วยเตี๋ยวได้อีกด้วย"
               "ทั้งนี้ หากผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจหรือเปิดธุรกิจร้านอาหารได้ ก็จะมีโอกาสในการเพิ่มพูนรายได้จนสามารถพึ่งพาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตลงสู่กลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง และคาดว่าจะเกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้หมุนเวียนในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทต่อปี" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
               ปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจร้านอาหารที่อยู่ในรูปแบบนิติบุคคลจำนวน 13,515 ราย มีมูลค่าทุน จดทะเบียนสูงถึง 99,500.90 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะจัดตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และในปี 2560 มีอัตราการเติบโตของจำนวนธุรกิจมากขึ้นถึงร้อยละ 25 มูลค่าทุนจดทะเบียนเติบโตถึงร้อยละ 49 เมื่อเทียบจากปี 2559 และคาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.61) จึงเป็นโอกาสดีของธุรกิจร้านอาหารหน้าใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ว่างงาน ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5970 สายด่วน 1570 โทรสาร 0 2547 5957 อีเมล association3187@gmail.com หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในจังหวัดที่จัดอบรม
 
********************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                         ฉบับที่ 112 / วันที่ 9 มิถุนายน 2561