พาณิชย์ Kick off '100 แบรนด์ แฟรนไชส์สร้างอาชีพ'

พาณิชย์ Kick off '100 แบรนด์ แฟรนไชส์สร้างอาชีพ'
ผู้มีรายได้น้อย 20 จังหวัดมีเฮ!! เตรียมเป็นเถ้าแก่...แบงค์รัฐพร้อมหนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
เอกชนช่วยเหลือทำเลขายของ และสิทธิประโยชน์เพียบ
 
                  กระทรวงพาณิชย์ เริ่มมหกรรมใหญ่ช่วยผู้มีรายได้น้อยให้มีงานทำ ในโครงการ 100 แบรนด์ แฟรนไชส์สร้างอาชีพ คัดแฟรนไชส์คุณภาพระดับหัวกะทิ ในเกณฑ์ลงทุนต่ำ เริ่มต้นธุรกิจได้ในราคาประหยัดเพียง 10,000-50,000 บาท นำร่องขนทัพแฟรนไชส์ไปให้เลือกลงทุนถึง 20 จังหวัดทั่วไทย ต่อด้วย 'แบงค์รัฐ' ออมสินและธกส. พร้อมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รวมถึง 'พันธมิตร' อย่างปั๊มบางจาก โลตัส บิ๊กซีปล่อยพื้นที่ทำเลทองให้ผู้มีรายได้น้อยที่ร่วมโครงการ ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับค่าเช่าพื้นที่ คาดช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้มีงานทำได้มากถึง 20,000 ราย กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้ถึง 2,400 ล้านบาท
                 นายสกนธ์ วรัญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (14 มิถุนายน 2561) กระทรวงพาณิชย์จัดงานเปิดตัวโครงการ "100 แบรนด์ แฟรนไชส์สร้างอาชีพ" โดยได้คัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่หลากหลาย มีคุณภาพและผ่านการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วจำนวน 100 แบรนด์ ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นธุรกิจเพียง 10,000-50,000 บาท โดยจะนำธุรกิจแฟรนไชส์ดังกล่าวเดินทางลงพื้นที่ไปยังจังหวัดที่มีผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนมาก และเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย ได้เลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์อันเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้ตนเอง ทั้งนี้ มีกำหนดลงพื้นที่ ใน 20 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ลำปาง อุดรธานี เชียงราย นครศรีธรรมราช กำแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ขอนแก่น ร้อยเอ็ด นครปฐม บุรีรัมย์ กาญจนบุรี อุบลราชธานี สงขลา สุรินทร์ ระยอง สกลนคร สุพรรณบุรี และลพบุรี สำหรับจังหวัดแรกจะเริ่มดำเนินการคือ จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2561
                  ผช.รมว.พณ. กล่าวต่อว่า "การเริ่มต้นธุรกิจของผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันทางการเงินในการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในอัตราพิเศษ ได้แก่ 'ธนาคารออมสิน' ให้สินเชื่อ 0% ในปีแรก และต่อไปอัตราดอกเบี้ย 0.5-0.75% ต่อเดือน 'ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร' (ธกส.) ให้สินเชื่อ 0% สำหรับ 6 เดือนแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็น MRR 7% ต่อปี ซึ่งเมื่อผู้มีรายได้น้อยมีเงินลงทุน และได้เจรจาทำสัญญากับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ตนสนใจแล้วก็พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้ทันที"
                  "นอกจากเงินลงทุนแล้วสถานที่ที่ผู้มีรายได้น้อยจะเลือกทำเลค้าขายก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานขอความร่วมมือกับภาคเอกชนในการอนุเคราะห์จัดสรรพื้นที่ดำเนินธุรกิจโดยให้สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่ "สถานีจำหน่ายน้ำมันบางจาก" ยกเว้นค่าเช่า 1 เดือนสำหรับกรุงเทพฯ ปริมณฑล และชลบุรี สำหรับต่างจังหวัดยกเว้นค่าเช่า 3 เดือน 'เทสโก้ โลตัส' ยกเว้นค่าเช่า 2 เดือน และในเดือนที่ 3 คิดอัตราค่าเช่าโดยให้ส่วนลด 40% และ 'บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์' ยกเว้นค่าเช่า 2 เดือนแรก เดือนที่ 3-4 คิดค่าเช่าในอัตรา 50% เดือนที่ 5-6 คิดค่าเช่าในอัตรา 75%"
                 อย่างไรก็ดี การเริ่มต้นจากธุรกิจแฟรนไชส์นับเป็นโมเดลธุรกิจที่ง่ายในการบริหารจัดการและมีโอกาส ในการประสบความสำเร็จสูงเพราะได้ผ่านการลองผิดลองถูกจากเจ้าของแฟรนไชส์ซอร์มาก่อนแล้ว มีอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้ครบถ้วน มีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนด้วยตนเอง และมีคู่มือการทำธุรกิจให้เดินตามอย่างชัดเจนเหมาะกับผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ที่ต้องการจะเข้าสู่การทำธุรกิจอย่างเป็นระบบ สำหรับโครงการนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายว่าจะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงานมากถึง 20,000 ราย หากประชาชนกลุ่มนี้สามารถตั้งหลัก ตั้งต้นอาชีพได้อย่างมั่นคง พึ่งพาตนเองได้ก็จะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสมาชิกในครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น โดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจฐานรากถึง 2,400 ล้านบาท" ผช.รมว.พณ. กล่าวในท้ายที่สุด
 
*************************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                              ฉบับที่ 116 / วันที่ 14 มิถุนายน 2561