การจดทะเบียนธุรกิจและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจดทะเบียนธุรกิจและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
             นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้ นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจและการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ผลการจดทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนพฤษภาคม