กรมพัฒน์ฯ ขานรับนโยบาย Zero Copy รองรับ Thailand 4.0

กรมพัฒน์ฯ ขานรับนโยบาย Zero Copy รองรับ Thailand 4.0
ประกาศยกเลิกรับสำเนาเอกสารบัตรปชช. หรือสำเนาทะเบียนบ้าน
แค่หยิบเอกสารจริงมาโชว์ก็จบ...ลดขั้นตอน ลดกระดาษ
 
              กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศยกเลิกรับ