พาณิชย์! เชียร์ SME เรียนรู้วิธีสร้างแบรนด์เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

พาณิชย์! เชียร์ SME เรียนรู้วิธีสร้างแบรนด์เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ
 
              กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน "พัฒนาแบรนด์พลิกโฉมธุรกิจสู่ประชารัฐพันล้าน : Brand Design for Business Transformation