พาณิชย์! เชียร์ SME เรียนรู้วิธีสร้างแบรนด์เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

พาณิชย์! เชียร์ SME เรียนรู้วิธีสร้างแบรนด์เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ
 
              กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน "พัฒนาแบรนด์พลิกโฉมธุรกิจสู่ประชารัฐพันล้าน : Brand Design for Business Transformation" ณ ห้องบอลรูม A ชั้น 5 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ เพื่อจุดประกายให้ธุรกิจ SME ไทยใส่ใจและให้ความสำคัญในการออกแบบแบรนด์ให้มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นช่องทางช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ อีกทั้งช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ SME ไทย พร้อมก้าวไปสู่การแข่งขันในโลกการค้ายุคดิจิทัลที่มีความท้าทายใหม่ๆ ให้ค้นหาอยู่ตลอดเวลา
              นายสาโรจน์ สุวัติถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน เปิดงาน "พัฒนาแบรนด์พลิกโฉมธุรกิจสู่ประชารัฐพันล้าน : Brand Design for Business Transformation" ในวันนี้ (29 มิถุนายน 2561) ว่าธุรกิจ SME เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย คิดเป็นร้อยละ 95 ของธุรกิจทั้งหมด ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่าร้อยละ 50 จึงนับว่าธุรกิจ SME มีส่วนสำคัญต่อการสร้างงานสร้างรายได้ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจขนาดใหญ่ต่อไป โดยปัจจุบันเศรษฐกิจไทยต้องพึ่งพาการขับเคลื่อนจากการสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการไทยไม่สามารถที่จะแข่งขันในตลาดต่างประเทศด้วยการขายสินค้าในราคาถูกได้อีกต่อไป จำเป็นต้องตื่นตัวและให้ความสำคัญในการสร้างความแตกต่างด้วยการออกแบบและการสร้างแบรนด์เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนอกเหนือไปจากการบริหารและการจัดการทางการตลาดที่จะ ทำให้การค้าประสบความสำเร็จ สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน แม้ว่ามูลค่าแบรนด์เป็นทรัพย์สินประเภทที่จับต้องไม่ได้ แต่แบรนด์กลับมีผลต่อความน่าเชื่อถือของธุรกิจไม่น้อยเลยทีเดียว
               "โลกการค้ายุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี ธุรกิจมุ่งสู่การขายผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ e-Commerce มากขึ้น โดยใช้ Social Media เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการเพิ่มยอดขาย แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอยู่เสมอก็คือ การสร้างแบรนด์ หากธุรกิจเล็งเห็นความสำคัญของ "แบรนด์" และสื่อสารประสบการณ์ของแบรนด์ (Brand Experience) ที่เป็นอัตลักษณ์ตัวตนขององค์กร สินค้า หรือแม้แต่ตัวตนของเจ้าของธุรกิจที่จะแสดงถึงความจริงใจและคำมั่นสัญญาต่อผู้บริโภคโดยสื่อสารให้เกิดการรับรู้และทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและบริการนับว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง การจัดงานในวันนี้ได้รับเกียรติวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการบรรยายในหัวข้อ "เสริมทริค-พลิกแบรนด์ด้วยความคิดสร้างสรรค์" โดยคุณทรงพล เนรกัณฐี ที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์แบรนด์และอนุกรรมการ PM Award 2018 และการเสวนาหัวข้อ "สร้างแบรนด์ให้เป็นสินทรัพย์และขั้นตอนสร้างแบรนด์ที่ลงถึงรากขององค์กร" โดย คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ CEO จาก Baramizi Group คุณนราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์ Chief Marketing Officer บมจ.เจมาร์ท และคุณอรุช โกเมศ Creative Director บริษัท BRDC จำกัด ซึ่งหลังจากจบงานนี้แล้วขั้นต่อไปได้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการคัดเลือก 25-30 ธุรกิจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการพลิกโฉมแบรนด์ให้เห็นเป็นรูปธรรม และจะผลักดันให้เข้าไปสู่ช่องทางจำหน่ายที่เหมาะสมทั้งออฟไลน์ เช่น ร้านค้าส่ง, ค้าปลีก, ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และช่องทางออนไลน์ เช่น Thaitrade.com, ของดีทั่วไทย.com เพื่อก้าวไปสู่ธุรกิจประชารัฐพันล้านในระยะต่อไป"
                 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลค่าของแบรนด์องค์กรจะช่วยลดต้นทุนในระยะยาวให้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ เมื่อแบรนด์เป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือจะช่วยประหยัดงบประมาณด้านการตลาดดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถดึงความสนใจคู่ค้าทางธุรกิจ และนักลงทุนที่มีฝีมือเข้ามาร่วมงานในอนาคตได้โดยไม่ต้องสรรหาแต่กลุ่มคนเหล่านั้นจะวิ่งเข้าหาองค์กรเองอย่างอัตโนมัติ ดังนั้นการมุ่งมั่นพัฒนาแบรนด์จะเป็นสิ่งยืนยันถึงความสำเร็จและผลักดันให้มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้าง New Business Model ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 
****************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า              ฉบับที่ 127 / วันที่ 29 มิถุนายน 2561