พาณิชย์' เชื่อมั่นศักยภาพผู้สูงอายุ เตรียมปั้นเป็น "บาริสต้ามืออาชีพ"

พาณิชย์' เชื่อมั่นศักยภาพผู้สูงอายุ เตรียมปั้นเป็น "บาริสต้ามืออาชีพ"
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในวัยเกษียณ เตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ
คาดปี 2564 ผู้สูงอายุในประเทศทะลุ 13 ล้านคน หรือ 20% ของประชากรทั้งประเทศ ห้
ามพลาด!!! โอกาสนี้สำหรับวัยเก๋าที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
                 กระทรวงพาณิชย์ เชื่อมั่นศักยภาพผู้สูงอายุ เตรียมปั้นเป็น "บาริสต้ามืออาชีพ" สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในวัยเกษียณ เน้นให้ความรู้ธุรกิจร้านกาแฟทุกมิติ ตั้งแต่ขบวนการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย การใช้เครื่องชง-เครื่องบดกาแฟ การตกแต่งกาแฟให้สวยงาม บุคลิกภาพ การเปิดร้านกาแฟที่มีมาตรฐานเพื่อคุณภาพการบริโภคที่ดี มั่นใจผู้สูงวัยเป็นบาริสต้าที่ดีได้จากคุณลักษณะเฉพาะ..ใจเย็น..รอบคอบ..เอาใจใส่..ละเมียดละไม..มีความอดทน..มีประสบการณ์ เตรียมพร้อม...รองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ คาดปี 2564 ผู้สูงอายุในประเทศทะลุ 13 ล้านคน หรือ 20% ของประชากรทั้งประเทศ ห้ามพลาด!!! โอกาสนี้สำหรับวัยเก๋าที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 นี้ ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย
                  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งสร้างงาน-สร้างอาชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ว่างงานทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในวัยเกษียณที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญและมองเห็นศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม และเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพ มีรายได้ โดยผู้สูงอายุมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น คือ ใจเย็น รอบคอบ เอาใจใส่ต่องานที่ทำ ละเมียดละไม มีความอดทน และมีประสบการณ์ ทำให้งานที่ต้องใช้ทักษะด้านการบริการและไม่ต้องใช้แรงมากจึงมีความเหมาะสมกับผู้สูงวัยกลุ่มนี้"
                 "บาริสต้า" (Barista) ที่ประจำอยู่ร้านกาแฟเป็นอาชีพหนึ่งที่เหมาะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเองหลังวัยเกษียณ ทั้งนี้ บาริสต้า คือ ผู้ให้บริการกาแฟหรืออาหารเบาๆ แก่ลูกค้าที่อยู่ในร้านกาแฟ ต้องมีความรู้และเทคนิคในการควบคุมเครื่องชงกาแฟและเครื่องบดเมล็ดกาแฟ มีความใจเย็น และต้องมีเทคนิคการให้บริการกาแฟคุณภาพเยี่ยมทั้งรสชาติและการตกแต่ง ดังนั้น บาริสต้า จึงเป็นวิชาชีพที่ได้รับการยกย่องทั้งด้านเทคนิค มนุษยสัมพันธ์ ความรู้ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ด้านกาแฟ และเป็นที่ยอมรับสำหรับคอกาแฟและผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจกาแฟเป็นอย่างมาก"
                  รมว.พณ. กล่าวต่อว่า "จากองค์ประกอบสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่กระทรวงพาณิชย์หมายมั่นจะพัฒนาศักยภาพเพื่อปั้นให้เป็น "บาริสต้ามืออาชีพ" และผลักดันให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอีกครั้ง ทั้งการเป็นเจ้าของกิจการเอง หรือเป็นลูกจ้างในร้านกาแฟ โดยสามารถทำเป็นอาชีพเสริมหรืองานไม่ประจำ (Freelance) ได้ ซึ่งการมีบาริสต้ามาให้บริการถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ร้านกาแฟ สามารถสร้างความประทับใจและเพิ่มคุณค่าในการดื่มกาแฟแก่ผู้บริโภค รวมทั้ง บาริสต้าที่เก่งๆ จะเป็นสิ่งดึงดูดลูกค้าจนกลายเป็นลูกค้าประจำ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านที่ดีอีกทางหนึ่ง ปัจจุบันบาริสต้าจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก"
                 "การปั้นบาริสต้ามืออาชีพในครั้งนี้จะทำควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจร้านกาแฟในทุกมิติ ตั้งแต่บุคลิกภาพที่ดีของบาริสต้า ขบวนการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย การตลาด การบริหารจัดการร้านกาแฟที่มีมาตรฐานเพื่อคุณภาพการบริโภคที่ดี การตั้งราคา การคัดเลือกและจัดซื้อวัตถุดิบ เทคนิคการปฏิบัติการด้านการใช้เครื่องชง-เครื่องบดกาแฟ ขั้นตอนและเทคนิคการชงกาแฟที่มีมาตรฐาน และการตกแต่งกาแฟให้สวยงาม ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมมีความรู้แบบรอบด้าน เป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพที่ยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม และพร้อมที่จะกลับเข้าสู่สนามแรงงานอีกครั้งหนึ่ง" รมว.พณ.กล่าวทิ้งท้าย
                    "จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561) มีจำนวนธุรกิจการบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวนทั้งสิ้น 280 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 360.73 ล้านบาท แบ่งเป็น ปี 2558 จำนวน 64 ราย (ทุนจดทะเบียน 86.90 ล้านบาท) ปี 2559 จำนวน 64 ราย (ทุนจดทะเบียน 82.77 ล้านบาท) ปี 2560 จำนวน 90 ราย (ทุนจดทะเบียน 117.30 ล้านบาท) และ ปี 2561 (มกราคม - มิถุนายน) จำนวน 62 ราย (ทุนจดทะเบียน 73.76 ล้านบาท)"
                     ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สมัครเข้ารับการอบรมโครงการ "บาริสต้ามืออาชีพ" ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 ทาง e-Mail : bizservicedbd@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5954 หรือ สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
***********************************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                  ฉบับที่ 134 / วันที่ 10 กรกฎาคม 2561