พาณิชย์ฯ จัดมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย'MOC Biz Club Expo 2018'

พาณิชย์ฯ จัดมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย'MOC Biz Club Expo 2018'
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2 พร้อมจัดทัพสินค้ากว่า 100 ธุรกิจทั่วภาคอีสานมาแสดง
ศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่น
 
                กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดงานมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย 'MOC Biz Club Expo 2018' ระดับภูมิภาคเป็นครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2561 โดยจัดทัพสินค้าดี ผลิตภัณฑ์เด่นกว่า 100 ธุรกิจจาก 20 จังหวัดในภาคอีสานมาแสดงและจำหน่ายให้ประชาชน - นักท่องเที่ยวได้เลือกช้อป ชม ชิมอย่างจุใจ พร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์จาก แวดวงธุรกิจมาให้ความรู้และติดอาวุธทางการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ผ่านกิจกรรมการสัมมนา เสวนา รวมทั้งเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจให้ผู้ประกอบการและนักลงทุน เพื่อต่อยอดทางการค้าและเป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อไปในอนาคต
               นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจัดงาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ในครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงต้องการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่น (Local Economy) ที่กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วภาคอีสานได้มีโอกาสพัฒนาธุรกิจของตนเองและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้เกิดความแข็งแกร่ง พร้อมแข่งขันในเวทีการค้าระดับประเทศ ตลอดจนสามารถต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไปสู่การแข่งขันระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ ซึ่งการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ที่จะได้โชว์ศักยภาพทางการค้า และเป็นก้าวสำคัญของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแบบพี่ช่วยน้องในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน คอยให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ Micro SME ในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการขยายช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกทั้งช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของดีถิ่นอีสาน ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนในภูมิภาคและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดเป้าหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อย ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน และมีโอกาสต่อยอดไปสู่เวทีการค้าระดับโลกต่อไป
               อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานนอกจากการแสดงและจำหน่ายสินค้าดี ผลิตภัณฑ์เด่นจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาส และพบปะพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ, การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงกิจกรรมการสัมมนา เสวนาให้ความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบธุรกิจในการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด และมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมฯ ที่จัดขึ้นแบบครบทุกมิติทั้ง 360 องศา ที่ต้องการนำมามอบให้แก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ให้ได้รับความรู้ และสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเชื่อมโยงทางการค้าและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจต่อไปในอนาคต
 
****************************************
ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                      ฉบับที่ 139 / 20 กรกฎาคม 2561