กรมพัฒน์ฯ มอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ครั้งแรกในประเทศไทย

กรมพัฒน์ฯ มอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ครั้งแรกในประเทศไทย
ให้ร้านอาหารไทยที่ผ่านเกณฑ์ 579 ร้าน ช่วยกวักนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ
ตามคอนเซปต์ Visit Thai, Eat Thai, Fly Thai
 
                 กระทรวงพาณิชย์ พัฒนา 'ความเป็นไทย' ต่อยอดเป็น 'มูลค่าทางเศรษฐกิจ' ผ่านร้านอาหารไทย โดยจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้สุดยอดร้านอาหารไทยที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 579 ร้าน ใน 3 ประเภทคือ Thai SELECT PREMIUM 7 ร้าน Thai SELECT จำนวน 522 ร้าน และ Thai SELECT UNIQUE จำนวน 50 ร้าน พร้อมเชิญเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย 11 ชาติ ร่วมเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเปิดประสบการณ์สัมผัสรสชาติอาหารไทยที่ต้องประทับใจไม่รู้ลืม
                 นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในวันนี้ (29 สิงหาคม 2561) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัด "พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์ Thai SELECT" ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กทม. ซึ่งเป็นการจัดงานภายใต้แนวคิด "สำรับไทย ศาสตร์และศิลป์แผ่นดินสยาม" เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของอาหารไทยที่มีความปราณีต และสวยงาม ประเทศไทยมีความอัศจรรย์ในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิม รวมถึงอาหารที่มีวัตถุดิบหลากหลาย ขั้นตอนการปรุง และรสชาติที่ละเมียดละไมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้รากเหง้าของวัฒนธรรมไทยหยั่งลึกอยู่ในความเป็นอยู่ของคนไทย กระทรวงฯ ได้มองเห็นโอกาสในการสร้าง 'ความเป็นไทย' ให้สามารถต่อยอดออกมาเป็น 'มูลค่าทางเศรษฐกิจ' โดยยกระดับธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยให้มีมาตรฐานแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ไทยภายใต้ตราสัญลักษณ์ 'Thai SELECT' ในแนวคิด Visit Thai, Eat Thai, Fly Thai ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และจดจำอาหารไทยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สร้างประสบการณ์ด้านการกินอยู่ในวิถีไทย ตลอดจนเชื่อมโยงการค้าให้เข้าถึงฐานราก กระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น นำไปสู่การขยายโอกาสทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศมากยิ่งขึ้น
                  ผู้ช่วย รมว. กล่าวต่อว่า "กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์ได้มอบป้ายตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้แก่ร้านอาหารไทยที่อยู่ในประเทศไทยและผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ 6 ด้าน คือ รสชาติอาหาร (30 คะแนน) วัตถุดิบ (20 คะแนน) สุขอนามัย (20 คะแนน) รายการอาหาร (10 คะแนน) การตกแต่งร้าน/บรรยากาศ (10 คะแนน) และการบริการ (10 คะแนน) จำนวน 579 ร้านทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1) Thai SELECT PREMIUM จำนวน 7 ร้าน ได้แก่ ร้านบลู อิเลฟเฟ้นท์ กรุงเทพ และภูเก็ต, ครัวภัทรา, Osha Thai Restaurant and Bar, บ้านสุริยศัย, Nahm และศาลาริมน้ำ Thai SELECT PREMIUM เป็นร้านอาหารที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม มีเมนูอาหารที่คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย การตกแต่งร้านสื่อถึงความเป็นไทยและมีบริการที่เป็นเลิศ (ได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป) 2) Thai SELECT จำนวน 522 ร้าน เป็นร้านอาหารที่มีคุณภาพเยี่ยม มีเมนูอาหารไทยแบบต้นตำรับ (ได้คะแนนระหว่าง 75-89 คะแนน) และ 3) Thai SELECT UNIQUE จำนวน 50 ร้าน จะลักษณะคล้ายกับประเภท Thai SELECT แต่มีความแตกต่างตรงที่มีเมนูอาหารที่อนุรักษ์อัตลักษณของท้องถิ่น (ได้คะแนนระหว่าง 75-89 คะแนนขึ้นไป) (ทั้งนี้ มีร้านอาหารไทยที่เป็นตัวแทนในการเข้ารับมอบตรา Thai SELECT ในวันนี้จำนวน 50 ร้าน)"
                   ร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา Thai SELECT จะเป็นการชี้เป้าให้นักท่องเที่ยวและนักชิมอาหารไทยได้มั่นใจว่าร้านแห่งนี้สามารถปรุงอาหารตามมาตรฐาน ถูกหลักกรรมวิธี มีวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่เป็นอัตลักษณ์ของไทย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารไทยระดับประเทศ รวมไปถึงความพิเศษเพิ่มเติมของการจัดงานในวันนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย 11 ชาติ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อุซเบกิสถาน อินเดีย รัสเซีย ออสเตรเลีย เปรู ชิลี และปานามา เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย ซึ่งคณะทูตจะเป็นช่องทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา Thai SELECT ส่งต่อไปยังนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาสัมผัสรสชาติอาหารไทยที่จะต้องประทับใจไม่รู้ลืม และนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอีกด้วย" ผู้ช่วย รมว. กล่าวในท้ายที่สุด
 
******************************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                     ฉบับที่ 161 / 29 สิงหาคม 2561