กรมพัฒน์ฯ มอบวุฒิบัตรและโล่รางวัล DBD Smart Enterprise Awards Presentation 2018

กรมพัฒน์ฯ มอบวุฒิบัตรและโล่รางวัล DBD Smart Enterprise Awards Presentation 2018
เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่า ทำธุรกิจอย่างไรให้ปัง!!!
 
                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้มีความเป็นมืออาชีพใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน การตลาด การบริหารคน การบริหารองค์กร และนวัตกรรม พร้อมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัล DBD Smart Enterprise Awards Presentation 2018 ให้แก่ธุรกิจที่ผ่านการประเมิน ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์
                นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและโล่รางวัลกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่ Smart Enterprise ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมแบบ "เพิ่มมูลค่า