พาณิชย์ จับมือ กองทุนหมู่บ้าน เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้สมาชิกฯ และคนในท้องถิ่น

พาณิชย์ จับมือ กองทุนหมู่บ้าน เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้สมาชิกฯ และคนในท้องถิ่น
จัดตั้งโลจิสติกส์ชุมชนใช้ประโยชน์จากรถกระบะ...รับจ้างขนส่งสินค้า
พร้อมจับมือภาคธุรกิจใช้แพลตฟอร์มกลาง ...เรียกใช้บริการง่าย สะดวก รวดเร็ว
 
                กระทรวงพาณิชย์ จับมือ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และคนในท้องถิ่นทั่วประเทศ จัดตั้งโลจิสติกส์ชุมชนใช้ประโยชน์จากรถกระบะ...รับจ้างขนส่งสินค้าระยะใกล้ สนองความต้องการใช้บริการภาคขนส่งของคนในพื้นที่ พร้อมร่วมมือภาคธุรกิจใช้แพลตฟอร์มกลาง ...เรียกใช้บริการ เน้นใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน เฟสแรก...เริ่มที่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และคนในท้องถิ่นที่มีรถกระบะและต้องการหารายได้เสริม คาดเปิดให้บริการได้กลางเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้
                  นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ และคนในท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยเน้นให้ใช้ทรัพยากรหรือเครื่องมือทำมาหากินที่มีอยู่แล้วเพื่อเป็นการเสริมรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของภาคครัวเรือนในประเทศ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเกิดการหมุนเวียน