รายชื่อนิติบุคคลจัดตั้งใหม่และเลิกปี 2563


เดือน
ตั้งใหม่ เลิก MetaData
มกราคม  
กุมภาพันธ์  
มีนาคม  
เมษายน  
พฤษภาคม  
มิถุนายน
กรกฎาคม