มอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์
Thai SELECT UNIQUE แก่ร้านแซบนัว ครัวอีสาน จ.ขอนแก่น เนื่องจากเป็นร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบ
และเครื่องปรุงอาหารของไทย มีการตกแต่งร้านบรรยากาศที่มีกลิ่นไอความเป็นไทย และมีอาหารประจำท้องถิ่น
(อาหารอัตลักษณ์) รวมอยู่ด้วย โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม
เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561