เยี่ยมชมกระบวนการซื้อขายข้าว

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารฯ และสื่อมวลชน ตรวจ
เยี่ยมชมกระบวนการซื้อขายข้าว ณ สหกรณ์การเกษตรน้ำพอง จำกัด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อติดตาม
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวของรัฐบาล โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมด้วย เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561