ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 10 โชห่วย 4.0 คู่คิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน "ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 10 โชห่วย 4.0 คู่คิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมงานและมอบรางวัล "ทายาทโชห่วย...โชว์เสน่ห์" ประจำปี 2561 ณ ฮอลล์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561