การบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาเอกสารข้อมูลนิติบุคคลของกรมสรรพากร

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและนางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี ร่วมเป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง การบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาเอกสารข้อมูลนิติบุคคลของกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. -12.00 น. ณ ห้องประชุมม่วงระย้า ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า