รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่
ผู้แทนสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคมการค้า ที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น จำนวน 24 สมาคม
และผู้บริหารสมาคมการค้า จำนวน 6 ราย โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และนายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน
ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561