การสัมมนา เรื่อง "เทคนิคการขายออนไลน์"

  นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิด การสัมมนา "เทคนิคการขายออนไลน์" ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561