การประชุมแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา SME ร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทย

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประธานการประชุมหารือ เรื่องแนวทางการส่่งเสริมและพัฒนา SME ร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า