ยกระดับ SME ไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สากล

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สมาคมการค้า
นักธุรกิจสากล และสมาคมการค้าบิสคลับไทย ในการบูรณาการยกระดับ SMEs ไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สากล
และได้กล่าวแสดงความยินดี พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "เทคโนโลยีดิจิทัล: โอกาสการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่"
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ