สูตรสำเร็จจากธุรกิจ SMEs สู่การค้าระหว่างประเทศ

 นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมงาน "สูตรสำเร็จจากธุรกิจ SMEs สู่การค้าระหว่างประเทศ" และ พิธีลงนามบันทึกข้องตกลง "ความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย" ณ ห้องสัมมนา(Auditorium) สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(รัชดาภิเษก) เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561