สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Marketing Opportunity...ช่องทางการตลาด โอกาสธุรกิจ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดงานสัมมนา
Marketing Opportunity...ช่องทางการตลาด โอกาสธุรกิจ
กิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561