การประชุมแนวทางความร่วมมือกับ แม็คโคร

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมแนวทางความร่วมือกับ แม็คโคร ณ ห้องม่วงส่าหรี ชั้น 7
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561