กองธรรมาภิบาลธุรกิจตรวจเยี่ยมธุรกิจที่ได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำโดยนางลลิดา จิวนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เดินทางไปตรวจเยี่ยม บจ. ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช และ บจ. เศรษฐ์ อินเตอร์เทรด 
ที่ได้การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562