เอสเอ็มอีไทยเตรียมตัวให้พร้อม : พัฒนาสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ ในงาน "Open Innovation X Design Thinking"

เอสเอ็มอีไทยเตรียมตัวให้พร้อม : พัฒนาสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ ในงาน "Open Innovation X Design Thinking" พร้อมต่อยอดการพัฒนาเชิงลึก 30 ชั่วโมงเต็มด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Service Design) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 ก.พ.62
 
                        กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดึงกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้าและบริการชั้นแนวหน้าของเมืองไทย มาร่วมให้ความรู้เชิงลึกพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรมสุดล้ำให้เอสเอ็มอีไทย ในงาน "Open Innovation X Design Thinking" พร้อมสร้างแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) หวังผู้ประกอบธุรกิจไทยใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล ดันยอดขายให้ทะลุเป้า รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2562
                       นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากมากขึ้น ผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ผู้ประกอบธุรกิจจึงจำเป็นต้องสร้างความแตกต่าง รวมถึง พัฒนาสินค้าและกระบวนการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและตลาดให้ตรงจุดมากที่สุด"
                       "นวัตกรรม (Innovation) นับเป็นเครื่องมือสำคัญในยุคดิจิทัลที่จะสร้างโอกาสและความได้เปรียบให้กับธุรกิจซึ่งเอสเอ็มอีไทยจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การบริการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการขายเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจจะละเลยไม่ได้ เนื่องจากผู้บริโภคไม่ได้เลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณภาพของสินค้าเพียงอย่างเดียว การออกแบบหรือภาพลักษณ์ภายนอกของสินค้าและการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่มยอดขายเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น และพร้อมที่จะกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นกระบวนคิดเชิงออกแบบที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อค้นหาทางออก หรือการสร้างสรรค์สินค้าและบริการต่างๆ โดยหัวใจของกระบวนการอยู่ที่การเริ่มต้นเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าอย่างถ่องแท้ ก่อนนำไปปรับปรุงสินค้าและบริการเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการให้ได้มากที่สุด"
                       อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "และเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากแนวคิดและโมเดลการดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างตรงจุด รวมทั้ง ยกระดับผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ให้สามารถเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและขยายโอกาสทางธุรกิจได้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงกำหนดจัดงานสัมมนา "Open Innovation X Design Thinking" ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม และแนวคิดเชิงออกแบบให้ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคดิจิทัล โดยจะจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ"
                      "ผู้เข้าร่วมงานฯมีโอกาสได้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อร่วมกิจกรรม "DNA.Business CAMP" (อบรมเชิงลึก เวลา 30 ชั่วโมง) จำนวน 40 ธุรกิจ เพื่อเข้ารับคำปรึกษา บ่มเพาะและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงผ่านการให้คำปรึกษารายธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของเมืองไทย ด้วยกระบวนการ คิดเชิงออกแบบ (Service Design) อาทิ การวิจัยตลาด (Market Research) การออกแบบสินค้าเชิงนวัตกรรม(Innovation Design) การสร้างตลาดเพื่อสินค้าใหม่ และ การพัฒนาโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งผู้ผ่านการบ่มเพาะจะได้รับการพัฒนาต้นแบบสินค้าและบริการ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการให้บริการ และโมเดลธุรกิจใหม่ พร้อมโอกาสต่อยอดทางธุรกิจจากหน่วยงานพันธมิตร อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันอาหาร (NFI) และสถาบันการเงิน ฯลฯ เป็นต้น"
                      ผู้ประกอบธุรกิจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทาง https://goo.gl/forms/9dqQyAGIUq2GIiao1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์.โทรศัพท์หมายเลข 02.547 5985 หรือ 098 269 2551 e-Mail : trainingpr9@gmail.com สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และ http://www.dbd.go.th/
 
************************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                    ฉบับที่ 47 / วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562