รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการทำงานกระทรวงพาณิชย์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายและติดตามงานของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562