การสัมมนา "การตลาดล้มยักษ์ (Disruptive ยกกำลัง2)"

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การตลาดล้มยักษ์ (Disruptive ยกกำลัง2) มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 150 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาฯ ชั้น 6
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562