ลงนามถวายพระพร

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมผู้บริหารฯ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูป
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562