"ไทยเด็ด"ยกระดับสินค้าวิสาหกิจชุมชน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดงาน "ไทยเด็ด" ยกระดับสินค้าวิสาหกิจชุมชน เพิ่มช่องทางการจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ โดยครั้งนี้ได้จัดงาน ณ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หจก.โค้งวิไลไทยเสรี จ.กำแพงเพชร เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562