การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย Biz Club Thailand ครั้งที่ 1/2562

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย Biz Club Thailand ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562