ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค ครั้งที่ 1

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมงาน
"ตลาดนัดโชห่วยภูมิภาค ครั้งที่ 1" ทั้งนี้ การจัดงานในระดับภูมิภาคถือเป็น
กลยุทธ์ของบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด ที่จะเข้าถึงลูกค้าในส่วนภูมิภาค และ
ต้องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและร้านโชห่วย สถานที่จัดงานในครั้งนี้ ห้างแม็คโคร สาขาเชียงใหม่ 1 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562