กรมพัฒน์ เตรียมผลักดันผู้ประกอบธุรกิจในการส่งเสริมเข้าค้าขายบนแพลตฟอร์ม "Shopee"

กรมพัฒน์ เตรียมผลักดันผู้ประกอบธุรกิจในการส่งเสริมเข้าค้าขายบนแพลตฟอร์ม "Shopee"

ต่อยอดการตลาดเชิงรุก ตั้งเป้า... เพิ่มยอดขายออนไลน์ 100% ภายใน 3 เดือน

ค้าขายออนไลน์ ..คอนเทนท์เจ๋ง ..โลจิสติกส์รวดเร็ว ..แบรนด์จดจำง่าย ..ผูกพันลูกค้าแนบแน่น รุ่งเรืองแน่นอน

                                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมผลักดันผู้ประกอบการที่อยู่ในการส่งเสริมเข้าค้าขายบนแพลตฟอร์ม "Shopee" ต่อยอดการตลาดเชิงรุก ค้าขายหน้าร้านอย่างเดียวไม่พอ ตั้งเป้า... เพิ่มยอดขายออนไลน์ 100% ภายใน 3 เดือน ค้าขายออนไลน์ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก เผยสูตรสำเร็จ ...ซื่อสัตย์ ...คอนเทนท์เจ๋ง ...สินค้าโดนใจ ...โลจิสติกส์รวดเร็ว ...แบรนด์จดจำง่าย ...สร้างความผูกพันลูกค้า ...สื่อสารฉับไว ดันธุรกิจบรรลุเป้าหมาย/ยอดขายทะลุ

                                   นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "เมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกับ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด แพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซชื่อดังของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะการทำธุรกิจผ่านช่องทางอี-คอมเมิร์ซที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักใช้ช่องทางออนไลน์ในการขยายตลาด และประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการ ซึ่งกรมฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการยกระดับผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารระบบการจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและคู่ค้า ตลอดจนให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวเข้ากับโลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา"

                                  "ความร่วมมือระหว่างกรมฯ กับ ช้อปปี้ ในครั้งนี้ จะดำเนินภายใต้โครงการ "Shopee Bootcamp" เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมฯ และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยจะดำเนินการผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านอี-คอมเมิร์ซโดยเฉพาะ รวมถึง มีชุดแบบฝึกหัด (Assignment) เพื่อทบทวนบทเรียนตลอดระยะเวลาการอบรม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติทดลองทำการค้าขายออนไลน์จริงๆ ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความมั่นใจและสามารถนำไปต่อยอดเพื่อขยายช่องทางการตลาดของกิจการต่อไปนอกจากนี้ กรมฯ จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพคอยดูแลและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันและเพิ่มยอดขายทางออนไลน์ของผู้ประกอบการให้ได้มากกว่า 100% ภายใน 3 เดือน"

                                   "หลักสูตรการอบรมฯ ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญนี้ จะฝึกอบรมโดยดิจิทัลกูรูชื่อดังของประเทศไทย เช่น ครูชัย จาก Facebook Page : Marketing in Black ครูโซอี้จาก Facebook Page : Digital Shortcut และ โค้ชหมีจาก Facebook Page : คิดว่าดี โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะครอบคลุมปัจจัยสำคัญสำหรับการค้าขายออนไลน์ทั้งหมด เช่น การสร้างคอนเท้นท์ การจัดการโลจิสติกส์ การสร้างแบรนด์ และการสร้างความผูกพันกับลูกค้า ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเมื่อผู้เข้ารับการอบรมผ่านหลักสูตรดังกล่าวแล้ว กรมฯ และ ช้อปปี้ จะผลักดันให้เข้าค้าขายออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Shopee รวมถึงจะได้รับสิทธิพิเศษการดูแลเป็นการเฉพาะจาก Shopee อีกด้วย"

                                       "ทั้งนี้ การค้าขายออนไลน์...ผู้ประกอบการสามารถประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก หากแต่ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 1) มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อกิจการ คู่ค้า และลูกค้า 2) สร้างคอนเท้นท์ที่ดึงดูดใจลูกค้า เห็นภาพชัดเจน 3) มี Story Telling บอกเล่าเรื่องราว 4) สินค้าหรือบริการที่นำมาขายต้องมีคุณภาพดี ราคาสมเหตุสมผล 5) ระบบโลจิสติกส์มีความรวดเร็ว น่าเชื่อถือ ดูแลสินค้าไม่ให้แตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง 6) แบรนด์สามารถจดจำได้ง่าย 7) ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และ 8) ต้องมีการสื่อสารที่ฉับไว สามารถโต้ตอบข้อสงสัยของคู่ค้าและลูกค้าด้วยความรวดเร็ว เป็นต้น" รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

                                           ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมอบรมฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร  0 2547 5961 e-Mail : e-commerce@dbd.go.th สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th      

*************************************

ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                 ฉบับที่ 75  / วันที่ 12 เมษายน 2562