ชวนพ่อค้า-แม่ค้าไซเบอร์ เติมความรู้เปิดประตูสู่โลกธุรกิจออนไลน์

ชวนพ่อค้า-แม่ค้าไซเบอร์ เติมความรู้เปิดประตูสู่โลกธุรกิจออนไลน์
ต้องเตรียมตัวให้ดี วางแผนให้เป็น พร้อมลุยตลาดออนไลน์ พลิกรายได้ให้เป็นหลักล้าน
 
                                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งผลิตพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ ตั้งเป้าหมายใช้กลยุทธ์และวางแผนตีตลาด e-Commerce เปิดสัมมนาหลักสูตรลัดสร้างธุรกิจออนไลน์ หลักสูตร "การวางแผนธุรกิจสำหรับ Online Business"อบรมจริง 10 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ รีบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้...จบหลักสูตรรู้วิธีสร้างเครื่องมือทางการค้าพร้อมลุยเป็นผู้ค้าออนไลน์ได้ทันที
 
                                   นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มในสังคมได้แล้ว ส่งผลให้เกิดการติดต่อกันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงคนที่อยู่ต่างภูมิภาคให้ติดต่อหากันได้อย่างสะดวก รวมถึงรูปแบบการทำธุรกิจของโลกก็เปลี่ยนแปลงเช่นกัน โดยช่องทางการตลาดที่ทรงพลังมากที่สุดขณะนี้ก็คือ การตลาดแบบออนไลน์ หรือ e-Commerce จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA คาดการณ์ว่าในปี 2561 ประเทศไทยจะมีมูลค่าการค้าผ่าน e-Commerce อยู่ที่ 3,150,232.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึงร้อยละ 14.04 เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ที่เติบโตในทิศทางที่ดี เช่น การลงทุนจากนักลงทุนชาวต่างชาติที่ไหลมาเข้าสู่ตลาดออนไลน์ในประเทศไทยมากขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจไทยปรับตัวเข้าสู่การค้าออนไลน์ มีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การชำระเงินผ่านระบบ e-Payment มีช่องทางโฆษณาที่หลากหลาย และภาครัฐเข้ามาสนับสนุนอย่างจริงจัง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกและเชื่อมต่อผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจผ่าน e-Commerce ได้มากขึ้น
 
อธิบดี กล่าวต่อว่า "อย่างไรก็ดีแม้ปัจจัยการพัฒนาระบบ e-Commerce จะเกิดขึ้นกับทุกๆ ด้านแต่สิ่งที่กรมฯ ให้ความสำคัญมากที่สุดคือ การพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถใช้ช่องทางนี้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ กรมฯ จึงได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "การวางแผนธุรกิจสำหรับ Online Business" มีกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรบรรยายใน 2 หัวข้อใหญ่ ดังนี้ 1) การบริหารธุรกิจ e-Commerce ให้มีประสิทธิภาพ จะให้ความรู้การวางแผนทางธุรกิจในระยะเริ่มต้น จนถึงสร้างเครื่องมือที่จะกำหนดทิศทางของธุรกิจอย่าง Business Model ซึ่งจะช่วยให้เห็นแนวทางการทำธุรกิจตั้งแต่ปัจจุบันไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง และ 2) การบริหารธุรกิจ e-Commerce ให้มีประสิทธิภาพ โดยให้เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อพร้อมแข่งขันในตลาดออนไลน์ ประกอบกับการเรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจ"
 
                             "ผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้จะสามารถนำความรู้ไปเพิ่มศักยภาพและความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ e-Commerce รวมถึงสร้างโอกาสทางการค้าส่งผลต่อการขยายตัวและยกระดับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ อบรม/สัมมนา รับจำนวนจำกัด 250 ราย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5959-60 อีเมล์ e-commerce@dbd.go.th"
 
********************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                ฉบับที่ 88 / 10 พฤษภาคม 2562