ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Digital Talent : พัฒนา SMEs เก่ง ดาวเด่นดิจิทัล