ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วุฒิบัตรและปกวุฒิบัตร กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) รุ่นที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๒