ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง