กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ ธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรม "Digital Talent รุ่นที่ 1" เจาะลึกทุกมิติการเป็นร้านค้าออนไลน์แบบมืออาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ ธนาคารกสิกรไทย จัดกิจกรรม "Digital Talent รุ่นที่ 1"
เจาะลึกทุกมิติการเป็นร้านค้าออนไลน์แบบมืออาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 
                                            กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย จัดทัพกูรู e-Commerce เปิดคอร์สติวร้านค้าให้เป็นคนเก่ง ดาวเด่นบนตลาดออนไลน์ ประเดิมรุ่นที่ 1 ด้วย 3 ธุรกิจสุดฮอต คือ ธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง จบหลักสูตรเริ่มธุรกิจได้แบบไม่หลงทาง พร้อมเชิญชวนร้านค้ามาขอเครื่องหมายการันตีตัวตน DBD Registered และ DBD Verified ช่วยให้คนซื้อไม่ต้องลังเลว่าจะถูกหลอก และยังสร้างแต้มต่อให้ธุรกิจเหนือคู่แข่ง
 
                                            นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจไทยให้นำ e-Commerce ไปใช้ในการประกอบธุรกิจมากขึ้น ภายใต้นโยบาย Digital Economy โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีบทบาทในการพัฒนาภาคธุรกิจของประเทศ จึงได้ให้ความสำคัญและนำพาผู้ประกอบธุรกิจไปสู่การใช้ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขยายตลาด สร้างศักยภาพและความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างเครือข่ายกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในห่วงโซ่อุปทานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 
                                             อธิบดี กล่าวต่อว่า "ดังนั้นเพื่อให้แนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรมฯ จึงได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "Digital Talent : SMEs เก่ง ดาวเด่นดิจิทัล รุ่นที่ 1" มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีร้านค้าออนไลน์ โดยเฉพาะธุรกิจที่กำลังเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์ ได้แก่ ธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้าและเครื่องประดับ, ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง อีกทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์จากหลากหลายสถาบันมาร่วมให้ความรู้ แบ่งเนื้อหาการสัมมนาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ภาคทฤษฎี กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 17 และ 19 มิ.ย.62 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการเริ่มต้นตั้งร้านค้าออนไลน์อย่างมีระบบ, ภาษีร้านค้าออนไลน์ที่ธุรกิจจะต้องรู้ การบริหารเว็บไซต์ให้มีมาตรฐานสากล, การบริหารสต๊อกสินค้าแบบมืออาชีพ และการลดต้นทุนการขนส่งด้วย e-Logistics 2) ภาคปฎิบัติ กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค.62 ณ K ONLINESHOP SPACE (KOS) ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สำหรับกิจกรรมในส่วนนี้จะแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 3 กลุ่มตามประเภทธุรกิจในข้างต้น เพื่อจะได้เรียนรู้แบบเจาะลึกถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างตรงจุด เช่น เทคนิคการเพิ่มลูกค้าร้านค้าออนไลน์ในยุคดิจิทัล, กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในยุค 4.0, เทคนิคการสร้างยอดขายสินค้าบนโลกออนไลน์ และการสร้างมาตรฐานเครื่องสำอางให้ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ เป็นต้น สำหรับร้านค้าออนไลน์ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 6 มิ.ย.62 ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์"
 
                                          "การจัดกิจกรรมครั้งนี้ กรมฯ ตั้งเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างถูกต้อง มีทิศทางที่ชัดเจน ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจ ที่ผิดพลาด ประกอบกับปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้นทุกวัน การสร้างความน่าเชื่อถือจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อสร้างแต้มต่อให้กับธุรกิจได้เหนือกว่าคู่แข่ง กรมฯ จึงผลักดันให้ร้านค้าออนไลน์เข้าสู่การสร้างมาตรฐานทางธุรกิจและขอเครื่องหมาย DBD Registered จากกรมฯ เพื่อแสดงความมีตัวตนบนโลกออนไลน์ รวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจไปสู่เกณฑ์ที่สูงขึ้นด้วยเครื่องหมาย DBD Verified สำหรับตอกย้ำความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้าตามมา ปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered จำนวน 43,932 ราย และ DBD Verified จำนวน 363 ราย" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
********************************
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                          ฉบับที่ 100 / 31 พฤษภาคม 2562