ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศเพื่อไปปฏิบัติราชการติดตามการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ ณ จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ และลำปาง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒