กรมพัฒน์ฯ สร้างทีมคนรุ่นใหม่ ปลุกแนวคิดโมเดลธุรกิจสินค้าชุมชนออนไลน์