พาณิชย์' จัดงาน "OTOP Select 2019" แสดงและจำหน่ายของดี 4 ภาค

พาณิชย์' จัดงาน "OTOP Select 2019" แสดงและจำหน่ายของดี 4 ภาค

ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงวัฒนธรรม..วิถีชีวิตชุมชน สู่ผลิตภัณฑ์โอทอป...ของดี...ของเด่นประจำถิ่น

ชาวใต้เตรียมช็อป...ประเดิมจัดงานครั้งแรก 12 - 14 กรกฎาคม นี้ ที่ เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


                                         กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน "OTOP Select 2019" แสดงและจำหน่ายของดี 4 ภาค ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงวัฒนธรรม...วิถีชีวิตชุมชน สู่ผลิตภัณฑ์โอทอป ซีเล็กซ์ ...ของดี ของเด่นประจำถิ่นทั่วประเทศที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี พร้อมเดินสายจัดงานฯ 4 ครั้ง 4 ภูมิภาค ชาวใต้เตรียมตัวช็อปให้พร้อม...ประเดิมจัดงานครั้งแรกระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2562 ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.สุราษฎร์ธานี


                                     นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์โอทอป รวมทั้ง พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายมากขึ้น ตลอดจนใช้ความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้โดนใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดและฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตออกมา"


                                     "ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์โอทอปของไทยจะต้องพัฒนาช่องทางตลาดให้มีความหลากหลาย ทำการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเต็มที่ มีการเจรจาและนำเสนอธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการประกอบธุรกิจ นำมาซึ่งคำสั่งซื้อและกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้น กรมฯ จึงได้จัดกิจกรรม "พัฒนาช่องทางการตลาดและรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP Select เชิงสร้างสรรค์" ขึ้น เพื่อเพิ่มจุดแข็งให้ผู้ประกอบการโอทอปของไทย รวมทั้ง เร่งเพิ่มทักษะด้านการเจรจาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ โดยการนำผู้ประกอบการลงสนามเพื่อเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ในสถานที่ต่างๆ เกิดการพบปะลูกค้าและเทรดเดอร์ที่หลากหลาย ทำให้ได้รับประสบการณ์และได้รับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าโดยตรง และนำข้อเสนอแนะนั้นมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น"


                                  รองอธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้ใช้จุดแข็งของผู้ประกอบการโอทอปด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นตัวขับเคลื่อนและสร้างเรื่องราว (Story Telling) เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด สร้างจุดสนใจ และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์โอทอป ซึ่งจะส่งผลต่อยอดขายในอนาคต ทั้งนี้ กรมฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์โอทอปที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพดีจากทั่วประเทศ มาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้มีความสวยงาม ทันสมัย และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว รวมทั้ง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น"


                                   "เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดและขยายกลุ่มลูกค้าให้แก่ผลิตภัณฑ์โอทอป ตลอดจน เพิ่มทักษะด้านการเจรจาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ กรมฯ จึงได้จัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้ชื่องาน "OTOP Select 2019" แสดงและจำหน่ายของดี 4 ภาค ขึ้น จำนวน 4 ครั้ง 4 ภาค โดยการจัดงานฯ ครั้งแรก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.สุราษฎร์ธานี โดยภายในงานฯ ได้มีการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอปคุณภาพดี มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ มาให้เลือกซื้อเลือกชมมากมายกว่า 1,000 รายการ ครอบคลุมสินค้าประเภทต่างๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก และสมุนไพรต่างๆ ฯลฯ โดยมีผู้ประกอบการโอทอปที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากกรมฯ เข้าจัดแสดงงานฯ ทั้งนี้ ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์โอทอปที่มีความสวยงาม คุณภาพดี สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึง สามารถเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โอทอปภายในงานฯ ได้ในราคาสมเหตุสมผล มีความคุ้มค่าคุ้มราคา และสามารถนำไปเป็นของฝากของกำนัลแก่ผู้ที่เป็นที่รักได้อีกด้วย"

                          ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กำหนดจัดงาน "OTOP Select 2019" แสดงและจำหน่ายของดี 4 ภาค อีก 3 ครั้ง คือ 1) จังหวัดอุดรธานี วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.อุดรธานี 2) จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.พิษณุโลก และ 3) กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม 9 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคอื่นๆ ได้ชื่นชมผลงานผลิตภัณฑ์โอทอปของผู้ประกอบการท้องถิ่นจากทั่วประเทศ"


 

                       "จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน "OTOP Select 2019 มหกรรมของดี 4 ภาค" ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม นี้ ตลอดจนการจัดงานอีก 3 ครั้ง ที่ จ.อุดรธานี พิษณุโลก และกรุงเทพมหานคร นอกจากจะได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์โอทอปคุณภาพดีจากผู้ประกอบการท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้อุตสาหกรรมภาคครัวเรือนของไทยมีความเข้มแข็ง และเศรษฐกิจฐานรากของประเทศก็จะมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วย" รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

 

***************************************

 

ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน                                          ฉบับที่  126 / วันที่ 13 กรกฎาคม 2562