พาณิชย์' จับมือ แพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซชื่อดัง ปั้น "สมาร์ทวิลเลจออนไลน์"

พาณิชย์' จับมือ แพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซชื่อดัง ปั้น "สมาร์ทวิลเลจออนไลน์"
 พร้อมเชื่อมต่อออฟไลน์ขายผ่าน King Power และ Central ดันสินค้าชุมชนไทยให้ปังทุกตลาด
 
พาณิชย์' เดินหน้าจริงจัง ปั้นชุมชนอี-คอมเมิร์ซต้นแบบของประเทศ ภายใต้ชื่อ "สมาร์ทวิลเลจออนไลน์" นำร่องชุมชนบ้านนาข่า จ.อุดรธานี แหล่งผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าหมักโคลนระดับห้าดาวของประเทศ จับมือ แพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซชื่อดัง ผลักดันสินค้าเข้าสู่ช่องทางออนไลน์เต็มรูปแบบ เน้นการอบรมให้ความรู้และการบริหารธุรกิจออนไลน์อย่างครบวงจร ส่งเสริมให้ธุรกิจชุมชนเดินไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็ง พร้อมเตรียมเชื่อมต่อช่อง
ทางออฟไลน์ขายผ่าน King Power และ Central ดันสินค้าชุมชนไทยให้ปังทุกตลาด
 
                             นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมหมู่บ้านไป่หนิว เมืองหลินอัน มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นแบบหมู่บ้านเถาเป่า (Taobao Village Model) ที่มีการนำระบบอี-คอมเมิร์ซมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ โดยประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม กระทรวงพาณิชย์ได้นำต้นแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการสินค้าโอทอปและสินค้าชุมชนของไทยที่มีการรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดเป็นชุมชน อี-คอมเมิร์ซต้นแบบของประเทศไทยขึ้น"
 
                          "กรมฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของแต่ละชุมชน จากฐานความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนและความเป็นผู้ประกอบการ เป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์และเรื่องราวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยเบื้องต้นได้คัดเลือกพื้นที่นำร่องเพื่อพัฒนาเข้าสู่ช่องทางการค้าออนไลน์ จำนวน 5 ชุมชน คือ 1) ชุมชนบ้านนาข่า จ.อุดรธานี (ผ้าไหมขิด ผ้าพื้นเมือง) 2) ชุมชนด่านเกวียน จ.นครราชสีมา (เครื่องปั้นดินเผา) 3) ชุมชนวังส้มซ่า จ.พิษณุโลก (ผลิตภัณฑ์จากส้มซ่า) 4) ชุมชนใบชา จ.เชียงราย (ผลิตภัณฑ์จากชา) และ 5) ชุมชนควนขนุน จ.พัทลุง (เครื่องสานหัตถกรรมกระจูด) ซึ่งกรมฯ พร้อมด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สถาบันการศึกษาในจังหวัด ชุมชน และลาซาด้ากรุ๊ป (แพลทฟอร์มอี-คอมเมิร์ซรายใหญ่ของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ร่วมกันบูรณาการส่งเสริมสนับสนุนพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้จัดกิจกรรมเวิร์คชอป เพื่อจัดทำ Digital Content & Story Telling พร้อมทั้งเปิดร้านค้าและจัดทำแคมเปญส่งเสริมการขาย นำสินค้าเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ตลอดเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2562 โดยเริ่มนำร่องที่ชุมชนบ้านนาข่า จ.อุดรธานี เป็นแห่งแรก เพื่อปั้นให้เป็นชุมชนอี-คอมเมิร์ซต้นแบบของประเทศ ภายใต้ชื่อ "สมาร์ทวิลเลจออนไลน์" (ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์) โดยได้ดำเนินการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"
 
                        รองอธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "กรมฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทำการเสริมแกร่งความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ประกอบการและทายาทเพื่อให้เกิดการส่งต่อธุรกิจ ปรับแนวทางการบริหารจัดการโดยให้ความสำคัญกับการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เน้นความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นและความพิเศษของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันกับแหล่งค้าขายอื่นๆ รวมทั้ง ใส่เรื่องราว (Story Telling) ความพิเศษและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการค้าขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากผู้บริโภคไม่ได้สัมผัสจับต้องสินค้าโดยตรง ฉะนั้น การบรรยายถึงสรรพคุณและคุณสมบัติที่โดดเด่นทำให้ผู้บริโภคมองเห็นคุณค่าของสินค้าชิ้นนั้นได้ไม่ยาก"
 
                       "ขณะที่ ลาซาด้ากรุ๊ป จะเปิดช่องทางในเว็บไซต์ของลาซาด้าเพื่อรองรับการค้าขายสินค้าของทั้ง 5 ชุมชน ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่และสินค้า ช่วยทำการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สินค้าเป็นที่รับรู้และรู้จักเพิ่มขึ้น พร้อมถ่ายทอดความรู้/เทคนิคสำคัญเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายมากขึ้น รวมถึง การมอบสิทธิพิเศษอื่นๆ ให้อีกด้วย"
 
                        หลังจากนั้นกรมฯ จะขยายช่องทางการตลาดของทั้ง 5 ชุมชน ไปยังแพลตฟอร์มอี-คอมเมิร์ซที่มีชื่อเสียงอื่นๆ และทำการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ Omni Channel Marketing เชื่อมต่อไปยังตลาดออฟไลน์ที่มีขนาดใหญ่ ด้วยการสร้างความร่วมมือกับ King Power และ Central ฯลฯ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้าชุมชนของไทยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกตลาด รวมถึงจะเชื่อมโยงชุมชนกับเส้นทางท่องเที่ยวทั่วประเทศร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวต่อไป. รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
 ---------------------------------------------
 
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                 ฉบับที่ 129 / วันที่ 22 กรกฎาคม 2562