กรมพัฒน์ฯ เดินสายขึ้นเชียงใหม่...ให้ความรู้...ชวนผู้ประกอบการค้าขายผ่านอี-คอมเมิร์ซ

กรมพัฒน์ฯ เดินสายขึ้นเชียงใหม่...ให้ความรู้...ชวนผู้ประกอบการค้าขายผ่านอี-คอมเมิร์ซ
 
                    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินสายให้ความรู้ต่อเนื่อง ครั้งนี้ขึ้นเชียงใหม่...ชวนผู้ประกอบการค้าขายผ่านช่องทางอี-คอมเมิร์ซ ภายใต้งาน "มหกรรม e-Commerce เคลื่อนที่ทั่วไทย" นำกูรูด้านอี-คอมเมิร์ซและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านการขายออนไลน์มาเสริมความรู้แบบอัดแน่น เปิดเทคนิคพิเศษให้ผู้ประกอบการก้าวเข้าสู่สนามการค้าออนไลน์อย่างเข้มแข็ง เน้นเรียนรู้การสร้างรายได้แบบง่ายๆ วิธีการลดต้นทุนสุดล้ำ เทคนิคการหาลูกค้าจากโซเชียลมีเดีย พร้อมเร่งผลักดันให้เอสเอ็มอีไทยใช้การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่โดนใจลูกค้า เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด และสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ มีรายได้เพิ่มขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด
 
                           นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "วันนี้ (วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562) กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า ได้เปิดงาน 'มหกรรม e-Commerceเคลื่อนที่ทั่วไทย :ออนไลน์ทั่วทิศ ธุรกิจ e-Commerce'ครั้งที่ 2 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2562 เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ถูกทางมากยิ่งขึ้น โดยกรมฯได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านอี-คอมเมิร์ซและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อต่อยอดธุรกิจ-ขยายโอกาสทางการตลาด และสร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและลูกค้าได้อย่างตรงจุด"
 
                        รองอธิบดีฯ กล่าวต่อว่า "สำหรับเป้าหมายของการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้คือ การเสริมศักยภาพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชนและเอสเอ็มอี ทั้งการเติมเต็มองค์ความรู้ต่างๆ และการขยายช่องทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไทยไปสู่โลกการค้ายุคใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมการอบรม/เสวนาต่างๆ เช่น 1) เทคนิคการทำการค้าในระบบอี-คอมเมิร์ซ 2) การค้ายุคใหม่ ก้าวไกลสู่สากล 3) การเสวนา "แชร์ประสบการณ์และเทคนิคการหาลูกค้าจากโซเชียลมีเดีย" โดยนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น คุณปิยะภรณ์ ธรรมปัญญา เจ้าของเพจแบรนด์ 'กิ๋นลำกิ๋นดี Kinlum Kindee' คุณอมรเทพ สมัครธัญกิจ เจ้าของธุรกิจตุ๊กตาดินเผาเงินล้าน บริษัท อารมณ์ดิน จำกัด และ คุณปิยภรณ์ สมพงษ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ลำไยสไตล์อินเตอร์ "ริม เดอ รอง" เป็นต้น 4) การลดต้นทุนการขนส่งในราคาพิเศษ 5) การทำเวิร์คช็อป "สร้างยอดขายให้ปังด้วย Facebook" 6) "เปิดประตูสู่ยุคอี-คอมเมิร์ซ" และ 7) การสร้างความน่าเชื่อถือด้วยเครื่องหมายการันตี DBD Registered และ DBD Verified"
 
                     "โอกาสนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีและสินค้าชุมชน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในจังหวัดเชียงใหม่และโซนภาคเหนือเข้าร่วมงาน "มหกรรม e-commerce เคลื่อนที่ทั่วไทย : ออนไลน์ทั่วทิศ ธุรกิจ e-Commerce" ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2562 นี้ นอกจากนี้ กรมฯ ได้กำหนดจัดงานฯ ขึ้นอีก 3 ครั้ง ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอนแก่น และสงขลา ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.dbd.go.th, Facebook Fanpage : kongdeetourthai หรือ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5960-61" รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย
 
                      จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA พบว่า ปี 2560 ประเทศไทยมีมูลค่าธุรกิจ e-Commerce ทั้งสิ้นจำนวน 2,812,592.03 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าธุรกิจประเภท B2B จำนวน 1,675,182.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.56 รองลงมา เป็นมูลค่าประเภท B2C จำนวน 812,612.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.89 และส่วนที่เหลือ 324,797.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.55 เป็นมูลค่าตามธุรกิจประเภท B2G ซึ่งเมื่อเทียบมูลค่าอีคอมเมิร์ซของปี 2560 กับปี 2559 จะพบว่ามูลค่าของประเภท B2B มีการเติบโตขึ้นร้อยละ 8.63 และประเภท B2C เติบโตขึ้นร้อยละ 15.54
 
***********************************
 
ที่มา : กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                   ฉบับที่ 132 / วันที่ 24 กรกฎาคม 2562