ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามโครงการระบบเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านรูปแบบดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง