ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ ชั้น ๑๗ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องประชุมชั้น ๑๗ และ ชั้น ๗ จำนวน ๑๖ เครื่อง