ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมผนัง ฝ้าเพดาน บริเวณโถงหน้าลิฟต์โซนกลางและโซนริม ชั้น 17