ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเมืองรอง ภายใต้โครงการยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding